Formularz kontaktowy programu Sektor 3.0

Wybierz temat zapytania i napisz do nas! Skontaktujemy się z informacją zwrotną tak szybko, jak to możliwe.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi oraz przekazania informacji związanych z Programem w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie 2021 – Sektor 3.0., a także w celu przesyłania newslettera informacyjnego drogą elektroniczną (o ile taka zgoda została wyrażona). Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane grantodawcy Programu (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), instytucjom uprawnionym do kontroli z mocy prawa, podmiotom prowadzącym ewaluację oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji. Podane przez Pana/Panią imię i nazwisko mogą zostać przekazane poza terytorium Unii Europejskiej, w szczególności do USA, gdzie siedzibę swoją ma Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów do jakich dane zostały zebrane tj. przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Pozostałe informacje znajdują się w polityce prywatności.

Organizatorzy / Organizers

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.