Fundusz Sektor 3.0 Edycja 2023/2024

Formularz zgłoszeniowy do Procesu Inkubacji w ramach Funduszu Sektor 3.0 w edycji 2023/2024. Więcej informacji dot. inicjatywy dostępnych jest na stronie Programu Sektor 3.0.

Aplikacje przyjmujemy do 3 listopada 2023 r. Regulamin dostępny jest tutaj

Informacje o projekcie
(lub zespołu, jeśli Wasz projekt nie ma jeszcze nazwy)
Czego dotyczy projekt? Opiszcie Waszą motywację/powód, dla którego zajmujecie się tym problemem. Dlaczego podjęliście się tego zadania?
Jaki problem chcecie rozwiązać? Kogo dotyczy ten problem? Jaką zmianę chcecie uzyskać, dzięki wdrożeniu rozwiązania?
np. czy przeprowadziliście już jakieś badania? Czy powstał pierwszy prototyp etc.
np. problem dotyczy 30% obywateli polski, a Wy chcecie się skupić na mieszkańcach Krakowa - grupa około 7 tysięcy ludzi
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: jpg jpeg png pdf doc docx odt.
Informacje o organizacji (Liderze projektu)
Do wzięcia udziału w rekrutacji potrzebny jest status organizacji pozarządowej lub utworzenie partnerstwa, w którym przynajmniej jeden z członków ma taki status.
Pliki muszą mieć mniej niż 2 MB.
Dozwolone typy plików: gif jpg jpeg png pdf.
Zespół
W zespole powinno znaleźć się 2-5 osób, w tym koordynator reprezentujący organizację społeczną.
Koordynator zespołu
Drugi członek zespołu
Trzeci członek zespołu
Czwarty członek zespołu
Piąty członek zespołu
Zgody
Wszystkie zgody są obowiązkowe, dotyczą wszystkich członków zespołu i muszą zostać zaznaczone.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie Funduszu Sektora 3.0  jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestnictwa w Funduszu Sektor 3.0, a także w celu przesyłania biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną (o ile taka zgoda została wyrażona). Fundusz organizowany jest w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie 2024 - Sektor 3.0. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Programu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów do jakich dane zostały zebrane lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Pozostałe informacje znajdują się w polityce prywatności pod adresem Polityka Prywatności | Sektor 3.0 (sektor3-0.pl)

 

Organizatorzy / Organizers

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.