Fundusz Sektor 3.0 Edycja 2022/2023

Ostrzeżenie

Ten formularz rejestracyjny został zamknięty.

Formularz zgłoszeniowy do inkubacji w ramach Funduszu Sektor 3.0 w edycji 2022/2023. Więcej informacji dot. inicjatywy dostępnych jest na stronie programu. Regulamin dostępny jest tutaj.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wzięcia udziału w konkursie Funduszu Sektora 3.0  jest równoznaczne z cofnięciem zgłoszenia.  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji uczestnictwa w Funduszu Sektor 3.0, a także w celu przesyłania biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną (o ile taka zgoda została wyrażona). Fundusz organizowany jest w ramach Programu Nowe Technologie Lokalnie 2023 - Sektor 3.0. Podane przez Pana/Panią dane osobowe mogą być przekazywane partnerom Programu, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane do czasu osiągnięcia celów do jakich dane zostały zebrane lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Pana/Panią zgody, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące danych osobowych. Pozostałe informacje znajdują się w polityce prywatności pod adresem https://sektor3-0.pl/polityka-prywatnosci/

 

Organizatorzy / Organizers

Sektor 3.0 to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Jego realizację powierzono Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.