Rejestracja na Hackathon 2

Ostrzeżenie

Ten formularz rejestracyjny został zamknięty.

12 i 13 kwietnia 2024
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (ul. Rajska 1)

W Hackathonie mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły, w których skład powinna wejść przynajmniej jedna pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.